Sikkert materiel


I alt for mange tilfælde skyldes defekte installationer, at der er anvendt produkter af for ringe kvalitet eller at lovpligtige forskrifter ikke er overholdt. Ofte desværre begge dele.
Det kan betyde, at din forsikring ikke dækker eksempelvis en vandskade, da produktet simpelthen ikke er anvendeligt og lovligt under danske forhold.
Vi forhandler udelukkende produkter, der er godkendt af Boligministeriets Godkendelsesudvalg for vand- og afløbsmateriel – bedre kendt som VA-godkendte produkter.

Læs mere om godkendelsesmærkede vandhaner her: Klik her…Future ITHiway Data ApS